Botkyrka konsthall är en plats för samtidskonst i Fittja, norra Botkyrka. Här delar vi nya lokaler med Fittja bibliotek och verkar för att vara en del av lokalsamhället samtidigt som vi knyter an till ett större konstfält.

Vi vill inspirera alla att närma sig samtidskonstens många uttryck. I vårt program hittar du utställningar, kreativa workshops för barn och unga, visningar, samtal, konst i det offentliga rummet och mycket mer!

VAD HÄNDER I KONSTHALLEN?

Skapa med Luz

Roligt skapande för barn i konsthallens Entré. Tisdagar och fredagar, kl.14.30–16.30.

Just nu!
Öppen Ateljé för unga

Ung konst. Välkommen att skapa i verkstan varje torsdag, för dig som är 16–25 år.

Just nu!
Vernissage: När vi inte längre kan gråta

Höstens utställning är en spegling, ur ett konstnärligt perspektiv, av det beväpnade våld som präglar Sverige och skördar ungas liv. Utställningens hjärta är 10 unika…

Junior Residence: Ovissheter

Vernissage 8 oktober. I Junior Residence utställning möter vi sex unga konstnärer som skapat verk utifrån egna erfarenheter och tankar som rör ovissheter.