MAMI: AMA: MÖDRAR

 

29 augusti 2020- 16 januari 2021

 

MAMI : AMA : MÖDRAR är resultatet av en kollektiv process där 9 konstnärer och kulturarbetare gått ihop för att skapa en utställning som belyser och gestaltar mödrarnas berättelser.

”Vi är barnen som bevittnat hur våra mödrars liv trasats sönder av en arbetsmarknad med låga löner och slitsamt kroppsarbete, mödrar som kastats ur systemet rakt in i fattigdom.

Deras liv är en spegling av ett ekonomiskt system som bygger på ojämlikhet vilket har bidragit till deras undergång. Som barn vill vi bryta den tystnad och isolering som omgärdat våra mödrars liv. Vi vill skriva in deras berättelser i historien och tala om de styrkor, omhändertaganden och kärleksförklaringar som rört sig i det tysta.”

Bland verken synliggörs de komplexa relationerna mellan mor och barn, vittnesmål till mödrar som bär på migrationens erfarenhet, och det ofta absurda i mötet med välfärdssamhällets olika system. Här får vi även ta del av intima berättelser från vardagen vilka varvas med berättelser som ekar genom generationer. I utställningen visas skulpturer, ljudverk, storskaliga och interaktiva installationer, video, ett deltagarbaserat textverk, måleri, performance, fotografi, onlineverk och en konstaktion.

Medverkande konstnärer och kulturarbetare: Macarena Dusant, Sarah Tawiah Svärd, Shiva Anoushirvani, Sonia Sagan, Sara Rad, Emma Dominguez, Leila El Harfaoui, Sarasvati Shrestha och Macarena Cerda.