One Million to One. Utställning i ett badrum i Fittja

One Million to One var en utställning som tog plats i hemmets mest privata rum, badrummet. Utställningen utmanar begrepp som “publik” och “konstverk” där vanligtvis själva utställningen är slutdestinationen för det konstnärliga arbetet och där mötet med en bredare publik äger rum. Upplevelsen av konst ska oftast vara tillgänglig för så många som möjligt. I One Million to One vänder konstnärerna på den idén. I stället återgår konstverket till badrummet och blir ett exklusivt objekt, undangömd för den breda publikens blick. Konsten är inte evig, den förändras och försvinner, så småningom smälter den in i det vardagliga med dess rutiner och tabun. 

Utställningen öppnade med ett seminarium i Botkyrka konsthall. Förutom konstnärerna och arkitekterna i utställningen, medverkade Katarina Bonnevier, arkitekt, forskare och konstnär samt Zöhre Alici, boende i Fittja vars badrum var platsen för utställningen.  

Dokumentation och referensbibliotek i Botkyrka konsthall. 

Konstnärer: Aleksandra Wasilkowska, Magda Wegrzyn, Agnes Mohlin, Luis Filipe Rocha, Naomi Draper. 

CURATOR-TEAM:
Anneli Bäckman
Anna Jönsson
Anne Pfennig