Vi tror att den samtida konsten kan hjälpa oss att få en djupare förståelse för det som händer,
både runtom i världen och i Botkyrka.

Botkyrka konsthall är en plats för samtidskonst, i Fittja, norra Botkyrka. Här delar vi nya lokaler med Fittja bibliotek och verkar för att vara en del av lokalsamhället samtidigt som vi knyter an till ett större konstfält.

Vi vill inspirera alla att närma sig samtidskonstens många uttryck genom olika former av deltagande, möten och samarbeten. I programmet hittar du utställningar, workshops, visningar, samtal, konst i det offentliga rummet, eller konst i bokform genom vårt förlag och arkiv Labyrint.

Nya konsthallen

Efter närmare trettio års verksamhet i Tumba och tio års närvaro i Fittja, beslutade Botkyrka kommuns politiker i kultur- och fritidsnämnden att att en större del av Botkyrka konsthalls verksamhet skulle omlokaliseras från Tumba till Fittja. Byggprojektet ”Fittjahöjden” startade 2017 och det nya huset stod klart i mars 2019. Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek flyttade in på gatuplan i huset och öppnade dörrarna för allmänheten med invigning den 18 maj 2019.

 

 

Vi är öppna för förslag och idéer som rör program eller annat kopplat till vår verksamhet, kontakta gärna oss på: botkyrkakonsthall@botkyrka.se

Det är gratis att besöka Botkyrka konsthall och alla är välkomna!

Botkyrka konsthall är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Visste du att…

…Botkyrka konsthall även tar hand om kommunens konstsamling och arbetar med 1%-uppdragen för offentlig konst inom kommunen… Läs mer …

…Vi har även ett förlag som heter Labyrint PressLäs mer

…Vårt internationella vistelseprogrammet Residence Botkyrka bjuder in konstnärer, arkitekter, kockar och curatorer att verka utifrån platsen Fittja och Botkyrka. Läs mer…

Junior Residence är vår sommarferiepraktik där unga Botkyrkabor utforskar och experimenterar genom konsten. Läs mer…

…Tillsammans med Xetsällskapet driver vi Xetmuseet, som förvaltar och visar arvet efter Tumbafödda konstnären Sven X:et Erixson. Museet finns i Tumba intill biblioteket. Mer information hittar du här…