Vad händer?

Skapa med Luz

Roligt skapande för barn i konsthallens Entré. Tisdagar och fredagar, kl.14.30–16.30.

Just nu!
Öppen Ateljé för unga

Ung konst. Välkommen att skapa i verkstan varje torsdag, för dig som är 16–25 år.