Residence Botkyrka är Botkyrka konsthalls ateljéprogram för konstnärer som är intresserade av att, under en period, bo och verka utifrån platsen Botkyrka. 

Sedan 2010 har Residence Botkyrkas lägenhet på Krögarvägen 26 i Fittja varit ett tillfälligt hem för konstnärer från hela världen. Vi vill skapa en generös mötesplats för konstnärligt utbyte mellan konstnärer och lokalsamhälle, och stödjer projekt som får ta tid att växa fram.

VAD ÄR ETT RESIDENSPROGRAM?
Runtomkring i världen finns olika internationella residensprogram som konstnärer söker till eller bjuds in till. Det gemensamma för vistelse- eller ateljéprogrammen (även kallade artist-in-residence) är att aktivera en plats med konstnärligt utbyte och skapa rum för kreativitet. Residence Botkyrka är en plats där olika kunskaper och erfarenheter kan mötas och utvecklas, i gränslandet mellan konstnärligt arbete, pedagogiskt arbete, samhällsbyggnad och forskning.

VEM KAN ANSÖKA TILL PROGRAMMET?
Konstnärer, arkitekter, curatorer, forskare, konstpedagoger eller kulturarbetare med en interdisciplinär praktik, och som är intresserade av att arbeta utifrån Fittja och Botkyrka under en period.

Vi tar löpande emot ansökningar vilka bedöms av Botkyrka konsthalls arbetsgrupp tillsammans med en referensgrupp.

Vi har Open Calls som annonseras här på hemsidan eller på sociala medier. Under 2019-2020 kan nordiska och baltiska konstnärer (ej svenska) söka till en vistelse på 1-3 månader. Läs mer om programmet och ansökningstider för ”Developing Nordic Cities” som stöds av nordisk kulturkontakt.

ARKIVET 
Vi arbetar för att tillgängliggöra tidigare genomförda research-arbeten, program och projekt som ägt rum i Residence Botkyrka sedan starten 2010. I det digitala arkivet listar vi alla som deltagit i programmet och de produktioner som ägt rum. I Botkyrka konsthall finns det även möjlighet att ta del av konstverk, publikationer och annat arkivmaterial. Om det är något ur arkivet som du vill veta mer om, kontakta gärna oss.

ORGANISATION & SAMARBETEN
Residence Botkyrka drivs av Botkyrka konsthall och bygger på ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrkabyggen (kommunalt bostadsbolag) och Mångkulturellt centrum (forskning- och kulturcentrum i Fittja).

Residence Botkyrka samarbetar även med andra institutioner och nätverk i Sverige och internationellt, bland de senaste årens samarbeten finns: Iaspis, AllArtNow, Konstfack, CuratorLab, Curating Art – Stockholms universitet.

KONTAKT
Anneli Bäckman, curator
anneli.backman@botkyrka.se
residencebotkyrka@botkyrka.se
+46 (0)701 823283 

Tidigare program och events

Filtrera