Botkyrka konsthalls verksamhet Ung konst erbjuder upplevelser och möjligheter till eget skapande. Vi vill även möjliggöra för unga att förverkliga egna idéer genom att stärka ungas konst och kreativitet kan nya vägar ut i livet erbjudas.

Det kan handla om att kunna fördjupa sina kunskaper i ett visst konstnärligt fält, material eller teknik.

Inom ung konst görs även studiebesök till olika förberedande konstskolor och konstnärliga högskolor, intressanta föreläsare bjuds in och det finns möjlighet att driva egna projekt med stöd av konsthallens personal.

Botkyrka konsthall är platsen för ungas kreativitet och idéer.

Konstkollo

Är ett skaparläger under sommarlovet för barn som är mellan 8-12 år. Under en vecka får barnen utmana sig själva och sin omgivning med bild, ord och form. Vi arbetar med olika teman varje år. Konstkollo är ett samarbete mellan Botkyrka konsthall och Mångkulturellt centrum. För mer information kontakta: kerstin.gezelius@botkyrka.se

Några bilder från tidigare kollon:

Junior Residence

Junior Residence är ett årligt konstprojekt för unga feriepraktikanter från Botkyrka.

Med inspiration från den samtida konsten undersöker, utmanar och påverkar vi det offentliga rummet. Resultatet visas på utställningen Fittja mat och konst, men även med performance på olika platser och i Botkyrka konsthall.

Färgsättarna

Är en grupp unga konstnärer inom Botkyrka kommun som jobbar med urbana konstuttryck. Gruppens olika konstformer, stilar och tekniker gör att de har en bredd och möjlighet att närma sig olika konstnärliga utmaningar. Med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen har Färgsättarna utfört utsmyckningsuppdrag av offentliga ytor.

Deltagarna i gruppen Färgsättarna kommer från hela Botkyrka. Kontaktperson för gruppen är Mikael Nyström, mikael.nystrom@botkyrka.se

Tidigare aktiviteter & program