Stand Where You Feel

18 November 2023 – 23 March 2024

Sofia Aedo Zahou
Philip Dufva
Mourad Kouri
Nicole Newsha Khadivi

This autumn’s exhibition, Stand Where You Feel, is a meeting of four artists in a poetic exploration of the relationship between place and belonging. In it, distorted memories and given truths that impact on how identity and self-image are formed are drawn into question.

Stand Where You Feel brings together sculpture, installation, film and photography. The themes in the works shed light on boundaries and oscillate between the public eye and the intimate dialogues that emerge in hidden rooms. Which traces endure, which gestures and materials remain, reverberating in the mind and body?

The exhibition was initiated by Philip Dufva, who invited the artists Sofia Aedo Zahou, Mourad Kouri and Nicole Newsha Khadivi, all of who have roots in Botkyrka. Their work deals with the complex interaction between place, history and the given structures of their surroundings.

Curator: Philip Dufva in collaboration with Botkyrka konsthall

Participating artists ( in swedish)

Sofia Aedo Zahou (f. 1993)
Sofia Aedo Zahou är en Stockholmsbaserad filmregissör och stillbildsfotograf, med rötter i Chile och Grekland. Sofias tidigare kortfilmsverk består av filmerna Mansa: An Ode to Self Exploration (2020), A Bath In My Mothers Womb (2022) och In Unfamiliar Tongues (2023). Hennes stillbildsverk har även tidigare ställts ut på Fotografiska i Stockholm.

Med en fascination kring normer och samhällets oskrivna regler, kretsar hennes arbete ofta kring frågan om det ohämmade jaget, bortom samhällets förväntningar och konstruerade identiteter. Filmerna kännetecknas av ett poetiskt berättande genom komplexa karaktärer, dans och kroppsspråk. Teman som identitet och tillhörighet är centrala i hennes konstnärskap. Här finns en spänning i det fysiska, i de ordlösa rörelserna.

Philip Dufva (f. 1993)
Philip Dufva är född i Stockholm och bor i Köpenhamn. Philip tog sin masterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2023. Han har deltagit i flera grupp- och separatutställningar de senaste fem åren, bland annat på Örebro konsthall och Detroit Stockholm.

Kroppens relation till det publika rummet och dess sociala koreografier är bärande delar av Philips konstnärskap. Med teckning och skulptur som främsta uttryck skapas installationer som väcker frågor kring närhet och möten, både i intima och offentliga rum. Han utgår ofta från material som används i det offentliga rummet, som betong och stål, men vrider på dem och skapar skulpturer som snarare utstrålar skörhet än hårdhet.  Verken undersöker de lager av maktutövning som existerar i det offentliga rummet, och ifrågasätter hur detta påverkar kroppen och dess relation till den byggda miljön.

 

 

Nicole Newsha Khadivi (f. 1998)
Nicole Newsha Khadivi är en svensk-iransk konstnär och filmskapare. Hon studerar för tillfället sista året av sin master i fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Nicole har tidigare ställt ut på bland annat Marabouparken konsthall, Färgfabriken, Art Lab Gnesta, Accelerator, Goethe Institutet, och även internationellt i Tyskland och Irland.

Hennes installation bygger på efterforskning om hennes halvbror som gick bort för femton år sedan och hans liv i Umeå. I sin undersökning försöker Nicole skapa en bild av brodern och koppla ihop platser, personer och minnen som hon fått återberättade för sig.

Genom sitt arbete vill Nicole närma sig platser som varit viktiga i broderns liv för att lära känna honom. Glasverket blir en reflektion kring hur tid skapas inom filmens tidslinje, i relation till hur tid existerar i ett faktiskt rum men installationen blir också en slags framkallning av bild, minne, plats och tid.

Mourad Kouri (f. 1987)
Mourad Kouri är född i Montreal, Kanada. Han bor och är verksam i Stockholm. Kouri har en kandidatexamen i fri konst från Concordia University i Montreal och en masterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, samt en kandidatexamen i filosofi från Södertörns högskola, Stockholm. Han har ställt ut både nationellt och internationellt och i Uppsala finns också det offentliga konstverket, Att stapla en linje (2022).

Kouris konstnärskap går ut på att behandla komplexiteten av ett “mångkulturellt samhälle” med fokus på gränstematik i en rumslig, tidslig och symbolisk bemärkelse. Arbetet tar sig uttryck i skulpturer, installationer och platsspecifika arkitektoniska ingrepp, men även i fotografi och video. En röd tråd närmar sig sårbarheten hos människan och berör offentligheten som ett slags tillstånd av förhandling.