Stå där det känns

18 november 2023 – 23 mars 2024

Sofia Aedo Zahou
Philip Dufva
Mourad Kouri
Nicole Newsha Khadivi

I höstens utställning, Stå där det känns, möts fyra konstnärer i ett poetiskt utforskande av relationen mellan plats och tillhörighet. Här ifrågasätts förvrängda minnen och givna sanningar som påverkar hur en identitet och självbild formas.

Stå där det känns för samman skulpturer, installation, film och fotografier. Tematiken i verken belyser gränsdragningar och pendlar mellan offentlighetens blick och de intima dialogerna som uppstår i dolda rum. Vilka spår blir bestående, vilka gester och material ekar kvar i kropp och minne? 

Utställningen är ett initiativ av Philip Dufva som har bjudit in konstnärerna Sofia Aedo Zahou, Mourad Kouri och Nicole Newsha Khadivi som alla har rötter i Botkyrka. Deras arbeten lyfter ett komplext samspel mellan plats, historia och omgivningens givna strukturer.

Curator: Philip Dufva i samarbete med Botkyrka konsthall

Medverkande konstnärer

Sofia Aedo Zahou (f. 1993)
Sofia Aedo Zahou är en Stockholmsbaserad filmregissör och stillbildsfotograf, med rötter i Chile och Grekland. Sofias tidigare kortfilmsverk består av filmerna Mansa: An Ode to Self Exploration (2020), A Bath In My Mothers Womb (2022) och In Unfamiliar Tongues (2023). Hennes stillbildsverk har även tidigare ställts ut på Fotografiska i Stockholm.

Med en fascination kring normer och samhällets oskrivna regler, kretsar hennes arbete ofta kring frågan om det ohämmade jaget, bortom samhällets förväntningar och konstruerade identiteter. Filmerna kännetecknas av ett poetiskt berättande genom komplexa karaktärer, dans och kroppsspråk. Teman som identitet och tillhörighet är centrala i hennes konstnärskap. Här finns en spänning i det fysiska, i de ordlösa rörelserna.

Philip Dufva (f. 1993)
Philip Dufva är född i Stockholm och bor i Köpenhamn. Philip tog sin masterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2023. Han har deltagit i flera grupp- och separatutställningar de senaste fem åren, bland annat på Örebro konsthall och Detroit Stockholm.

Kroppens relation till det publika rummet och dess sociala koreografier är bärande delar av Philips konstnärskap. Med teckning och skulptur som främsta uttryck skapas installationer som väcker frågor kring närhet och möten, både i intima och offentliga rum. Han utgår ofta från material som används i det offentliga rummet, som betong och stål, men vrider på dem och skapar skulpturer som snarare utstrålar skörhet än hårdhet.  Verken undersöker de lager av maktutövning som existerar i det offentliga rummet, och ifrågasätter hur detta påverkar kroppen och dess relation till den byggda miljön.

 

 

Nicole Newsha Khadivi (f. 1998)
Nicole Newsha Khadivi är en svensk-iransk konstnär och filmskapare. Hon studerar för tillfället sista året av sin master i fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Nicole har tidigare ställt ut på bland annat Marabouparken konsthall, Färgfabriken, Art Lab Gnesta, Accelerator, Goethe Institutet, och även internationellt i Tyskland och Irland.

Hennes installation bygger på efterforskning om hennes halvbror som gick bort för femton år sedan och hans liv i Umeå. I sin undersökning försöker Nicole skapa en bild av brodern och koppla ihop platser, personer och minnen som hon fått återberättade för sig.

Genom sitt arbete vill Nicole närma sig platser som varit viktiga i broderns liv för att lära känna honom. Glasverket blir en reflektion kring hur tid skapas inom filmens tidslinje, i relation till hur tid existerar i ett faktiskt rum men installationen blir också en slags framkallning av bild, minne, plats och tid.

Mourad Kouri (f. 1987)
Mourad Kouri är född i Montreal, Kanada. Han bor och är verksam i Stockholm. Kouri har en kandidatexamen i fri konst från Concordia University i Montreal och en masterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, samt en kandidatexamen i filosofi från Södertörns högskola, Stockholm. Han har ställt ut både nationellt och internationellt och i Uppsala finns också det offentliga konstverket, Att stapla en linje (2022).

Kouris konstnärskap går ut på att behandla komplexiteten av ett “mångkulturellt samhälle” med fokus på gränstematik i en rumslig, tidslig och symbolisk bemärkelse. Arbetet tar sig uttryck i skulpturer, installationer och platsspecifika arkitektoniska ingrepp, men även i fotografi och video. En röd tråd närmar sig sårbarheten hos människan och berör offentligheten som ett slags tillstånd av förhandling.