Stå där det känns

18 november 2023 – 23 mars 2024

Sofia Aedo Zahou
Philip Dufva
Mourad Kouri
Nicole Newsha Khadivi

I höstens utställning, Stå där det känns, möts fyra konstnärer i ett poetiskt utforskande av relationen mellan plats och tillhörighet. Här ifrågasätts förvrängda minnen och givna sanningar som påverkar hur en identitet och självbild formas.

 

Stå där det känns för samman skulpturer, installation, film och fotografier. Tematiken i verken belyser gränsdragningar och pendlar mellan offentlighetens blick och de intima dialogerna som uppstår i dolda rum. Vilka spår blir bestående, vilka gester och material ekar kvar i kropp och minne? 

Utställningen är ett initiativ av Philip Dufva som har bjudit in konstnärerna Sofia Aedo Zahou, Mourad Kouri och Nicole Newsha Khadivi som alla har rötter i Botkyrka. Deras arbeten lyfter ett komplext samspel mellan plats, historia och omgivningens givna strukturer.

Curator: Philip Dufva i samarbete med Botkyrka konsthall