Labyrint är Botkyrka konsthalls samling av artist´s books. En historia av utställningar med konstnärer som arbetar i bokform på olika sätt och i olika former och en pedagogisk verksamhet där skapandet av artist´s books är i centrum.

Om Labyrint

Labyrint skapades 2006 i Botkyrka konsthall av dåvarande konsthallschefen och curatorn Joanna Sandell och konstnären Pia Sandström. Inspirationen kom från romanen Biblioteket i Babel (1963) och novellen Trädgården med gångar som förgrenar sig (1941) av författaren Jorge Luis Borge – där idén om ett cirkulärt bibliotek som speglar universum i sin helhet är central.

Arbetet med Labyrint inleddes genom en bokutställning där utgångspunkten var att undersöka bokens roll som konstnärligt medium i samtidskonsten. Ett omfattande arkiv och en unik konstsamling av artists´s books växte fram till följd av detta då flera medverkande konstnärer donerade sina verk efter utställningen slut.

Två år senare 2009 genomfördes den andra Labyrint utställningen i Botkyrka konsthall med boken och skrivandet i centrum. Nu ombads konstnärer att dela med sig av sina tidigare arbetsprocesser och anteckningar. Skrivandet undersöktes som ett sätt att se och förändra världen.

 

 

Labyrint Press är den plattform i Botkyrka konsthall som möjliggör att konstnärliga produktioner kan bli till i form av böcker och annat tryckt material. Sedan 2006 har flera konstnärliga samarbeten och projekt utmynnat i trycka publikationer utgivna av Labyrint Press.

Vår samling av artist´s books som finns i Labyrint kan du ta del av i Botkyrka konsthall i Fittja. Det är ett öppet arkiv som innehåller böcker, trycksaker, magasin, skulpturer och ljudverk. Det är också ett levande arkiv i och med att det växer och nya verk tillkommer hela tiden.

2017 gav Labyrint Press ut boken Labyrint (2006-2016) som summerar tio års arbete med artist´s books och konst i text- och bokform i Botkyrka konsthall.

Senaste publikationen