Offentlig konst kallas alla konstverk som finns placerade i lokaler eller på platser som är tillgängliga för allmänheten och som därmed kan ses och upplevas av alla. I Botkyrka kommun finns en mängd olika konstverk i det offentliga rummet. Vi arbetar framför allt enligt enprocentsregeln men den offentliga konsten uppstår också i projekt med unga Botkyrkabor och i samarbeten med konstnärer inom ateljéprogrammet Residence Botkyrka.

En viktig del av Botkyrka konsthalls arbete handlar om att skapa förutsättningar för möten mellan människor och där spelar den offentlig konsten en viktig roll eftersom den finns i människors vardag.

En stor del av den offentliga konsten som tillkommer finansieras av enprocentsregeln som är en rekommendation till byggföretag att avsätta 1 % av den totala byggnadskostnaden vid ny- och ombyggnationer till konstnärlig gestaltning. Den innebär att en liten del av varje byggbudget omvandlas till konst. I Botkyrka kommun har den så kallade enprocentsregeln tillämpats sedan 1970-talet.

Under de senaste åren har byggandet ökat stort i kommunen och det har gjort att det nu finns en imponerande samling av samtidskonst i offentliga miljöer i Botkyrka. Idag innefattar regeln även ombyggnationer inom Gata- och park, tidigare gällde regeln endast Fastighet.

Är du intresserad att läsa mer om hur vi arbetar med den offentliga konsten i Botkyrka? Läs mer i vårt konstprogram nedan: