Verksamhetsområden

Vi vill inspirera alla att närma sig samtidskonstens många uttryck genom olika former av deltagande, möten och samarbeten.