Erik Annerborn

Titel: Alby City
Plats: Albys hjärta, Alby
Uppfört: 2015
Material: Ljusskyltar

 

När Albys hjärta skulle renoveras anlitades konstnären Erik Annerborn för att göra ett konstverk till byggnaden. Det var ett så kallat enprocentsuppdrag, där en procent av budgeten för ett offentligt byggprojekt går till konstnärlig gestaltning. Resultatet blev de ljusskyltar med olika färger, former och motiv som sitter på fasaden vid entrén.

Konstverket skapades med en grupp ungdomar som tillsammans med konstnären arbetade fram skisser till ljusskyltarna på fasaden. Tanken bakom dem var att de skulle förstärka stadskänslan i Alby.