Andreas Gedin

Titel: Jag var här!
Plats: Malmsjö skola, Vårsta 
Uppfört: 2011
Material: Neonskylt och utomhusklassrum i marmor 

Malmsjö skola har konstnären Andreas Gedin arbetat med en utomhusgestaltning i två delar. ”Jag var här!” består av ett utomhusklassrum i marmor och en neonskylt med texten Jag var här! Det gemensamma temat är att allt, människor, föremål, kulturer och planeter befinner sig i ständig rörelse i tid och rum.