Sasha Huber

Titel: Circles of light
Plats: Tornet, äldreboende, Alby
Uppfört: 2014
Material: Ljusarmaturer, inomhus och utomhus

Sasha Huber bestämde sig för att föra in platsens och människornas historia i sin konstnärliga gestaltning och valde att arbeta såväl inne i äldreboendet, på de olika avdelningarna, som utomhus med ljus. Hon utgick från den fotografiska bilden, både som ett minne men också som en grogrund för något nytt. Genom att samla in Botkyrkabors familjefotografier och använda dem som förlagor till att skapa lampor till äldreboendet ville hon, i dubbel bemärkelse, kasta ljus på de rötter och identiteter som förgrenat sig och fortsätter förgrena sig i kommunen.

Läs mer: http://www.sashahuber.com/