Julijana Nyhaga

Titel: En röd
Plats: Parken vid Albysjön
Uppfört: 2000 (1998)
Material: Betong

I ett grönområde mellan Albysjön och Botkyrkaleden står en stor röd skulptur i två delar. En röd, som skulpturen heter, gjordes 1998 av konstnären och arkitekten Julijana Nyhaga, som då studerade arkitektur på KTH. Den skapades som en av de sommarpaviljonger som gjordes under kulturhuvudstadsåret 1998 och flyttades till platsen på initiativ av Botkyrka kommun och Skanska år 2000. Under kulturhuvudstadsåret stod den placerad i Rosendals trädgård.

Rör man sig runt skulpturen och överlappar de två formarna varandra och bildar en föränderlig ram för omgivningen. Beroende på vilket håll den betraktas ifrån ramar den in olika delar av parken, träden och vattnet.

Skulpturen finns i två upplagor och den andra står i Trekantsparken i Liljeholmen.