Esther Shalev-Gerz

Titel: Första generationen
Plats: Mångkulturellt centrum
Uppfört: 2014
Material: Blandteknik

Esther Shalev-Gerz verk Första generationen finns i trappan ned mot biblioteket och restaurangen på Mångkulturellt centrum. Verket består av flera delar. På trappstegen finns frågor inristade som konstnären ställde till 36 personer med erfarenhet av flykt eller migration som flyttat till Botkyrka från andra delar av staden, landet eller världen.