Tarek Zaki

Titel: Utan Titel
Plats: Hågelbyleden
Uppfört: 2014
Material: Betong

 

Tarek Zakis skulpturgrupp från 2014 finns på en gräsyta vid korsningen av Albyvägen och Hågelbyleden, nära gångvägen. I betong breder en samling husliknande strukturer i olika storlek ut sig över platsen. Så här säger konstnären själv om sitt arbete:

”Den information jag samlade in i form av möten och egen research resulterade i en samling av berättelser och bilder från stenåldern, järnålder och vikingatiden fram till dagens miljonprogram. Min konstnärliga gestaltning är ett resultat av allt det material jag samlat in och de olika historiska lager som finns att finna i Botkyrka och platsen kring Hågelbyleden. Dagens bostadshus, hus från stenåldern, pilspetsar, verkstäder då och idag, transportmedel i form av båtar har inspirerat mig. Resultatet har blivit en skulpturgrupp i betong som är slumpmässigt arrangerad, utan hänsyn till tidslinjer, en stad i miniatyr.”

Tarek Zaki vistades i Botkyrka som en del i ateljéprogrammet Residence Botkyrka. Mer om konstnären: http://www.tarekzaki.net