Lina Selander

Titel: Kompositioner 
Plats: Förskolan Älvan, Vårsta
Uppfört: 2010–2011
Material: Ljus, ljud och video

förskolan Älvan har konstnären Lina Selander arbetat med en gestaltning i flera delar. ”Kompositioner” består av ljud, ljus och rörlig bild på spridda platser inne på förskolan och utomhus. I sitt arbete med gestaltningen har konstnären valt att arbeta med abstrakta inslag för att på så vis utmana och bejaka barnens fantasi, skapa medvetenhet om kroppsrörelser och associationsförmåga.

Läs mer: http://www.linaselander.com/