Lars och Anne Traegde

Titel: Lust till att läsa 
Plats: Lärcenter och skolgård, Grindtorpsskolan, Alby 
Uppfört: 2007 – 2008
Material: Inomhusgestaltning; träskåp, väggskulpturer i korridor och trapphus. Utomhusgestaltning; stenar, planterade träd och bryggor 

Grindtorpsskolan har konstnärerna Lars och Anne Traegde arbetat med en gestaltning som sträcker sig från skolans lärcenter ut i korridorer, trapphus och skolgård. På skolans skolgård har Lars Traegde arbetat med en flerdelad trädgårdsgestaltning som för tankarna till japansk trädgårdsarkitektur; nyplanterade träd, stenformationer och bryggor bildar flera enheter att samlas kring. Inomhus har Anne Traegde arbetat under temat språk, litteratur och kommunikation. 

Mer om konstnärerna:
Anna https://no.wikipedia.org/wiki/Anne_Trægde
Lars https://cargocollective.com/larstraegde/Lars-Traegde