Tova Mozard

Titel: Maskeraden
Plats: Samlingsrum och café, Hammerstaskolan, Norsborg
Uppfört: 2008
Material: Fotografier, silikonmontering, glas
Mått: 125 x 150 cm

Inför arbetet med gestaltningen ”Maskeraden” tog konstnären Tova Mozard hjälp av Hammerstaskolans elever, personal, rektor och föräldrar. I en serie färgfotografier tagna i områden spelar konstnären upp ett antal scener som på skilda sätt tar avstamp i skolans placering och olika platser som omger den. Fotografierna knyter an till Botkyrkas historia i form av plats och handling. Fotografierna är tagna på Sturehovs slott, Örnberget i Norsborg, Gravhögen (även kallad Hunnehögen) vid Norsborgs herrgård samt på fotbollsplanen nära Kärrsbyskolan. De tematiska bilderna blandar fiktion med historia, elever, lärare, föräldrar och syskon fungerar som aktörer.

Foto: Tova Mozard

Läs mer: http://www.tovamozard.com