Mats Andersson

Titel: Punkthus
Plats: Fittjaterassen, Fittja
Uppfört: 2014
Material: Markbeläggning i svart marktegel

”Verket, i form av linjer av svart marktegel, avbildar en planlösning i skala 1:1 daterad 1969 av arkitekter Jon Höjer/ Sture Ljungqvist. Planlösningen representerar ett våningsplan av punkthusen på Värdshusvägen. Både planlösningen och punkthusen har en fyra graders vridning i förhållande till radhusen på Fittjaterrassen. Jag ser mönstret på marken som en överlappande projicering eller en markering av något som skulle kunna ha funnits på platsen. Med mitt verk vill jag knyta samman det gamla med det nya och ge tillfälle att fundera kring hur synen på hur människor ska leva och bo har förändrats över tid.”

– Mats Andersson