Love Enqvist

Titel: Seen from above (after Smithson)
Plats: Rikstens skola, Tullinge
Uppfört: 2014
Material: Betong, lackerade kvadratiska precisionsrör

”Verket består av 11 triangelformade utspridda betongstenar samt en nedsänkt triangelformad sandlåda. I sandlådan står en vinklad geometrisk klätterställning som i sin tur speglas av en likadan ställning som fungerar som spaljé till klätterväxter. Verket refererar till konstnären Robert Smithsons aldrig genomförda förslag (1966) på en jättelik spiralform av trianglar menat att ses från luften på en flygplats i Forth Worth, Dallas. På gamla Tullinge flygfält där skolgården ligger har jag har spridit ut och brutit upp formerna som en japansk stenträdgård vars rörelse endast kan uppfattas från luften. 

Den geometriska klätterställningen och spaljén har inspirerats av den svenska ättlingen Axel Erlandsons nu försvunna trädcirkus i Kalifornien och en dröm jag hade att träd skulle växa efter klätterställningen till klätterträd för barnen.”

Foto: Love Enqvist

Läs mer: http://www.loveenqvist.se/