Matti Kallioinen 

Titel: Stages of Transformation
Plats: Foajén, Botkyrka kulturskola, Tumba
Uppfört: 2009
Material: Fluorescent akrylfärg på MDF
Mått: ca 2 × 6 m

Den konstnärliga gestaltningen ”Stages of Transformation” i Botkyrka Kulturskolas foajé är en vägginstallation bestående av ett flertal moduler i flourescerande färger. Verket består av ett antal moduler i form av svävande ’öar’. Där syns identitetslösa ansikten med tomma, tranceartade uttryck. Ögonen öppnar sig som portaler mot en inre rymd. Munnarna gapar som vid åsynen av något överväldigande. Antennliknande former och bubblor antyder kommunikation mellan de olika individerna. Modulernas konstruktion har en horisontell hylla, ett metaforiskt scengolv som den skapande individen befinner sig både ovanför och under. I kreativt skapande och lärande finns en ofrånkomlig relation mellan förberedelse/konstruktion/studier å ena sidan och framförande/uppvisande/slutprodukt å andra sidan.