Lisa Jonasson

Titel: Tankens sport
Plats: Entréhallen, Idrottshallen Brantbrinks IP, Tullinge
Uppfört: 2010
Material: Printad bild på ljuslåda av plexi och aluminium

I entréhallen på Idrottshallen Brantbrinks IP har konstnären Lisa Jonasson arbetat med den konstnärliga gestaltningen ”Tankens sport”. Verket består av en ljuslåda täckt av färgrika silhuettfigurer i ett rytmiskt mönster. Lisa Jonasson förklarar; ”I arbetet med verket ’Tankens sport’ har jag velat gestalta lekfullhet och viljan till rörelse, det som ligger till grund för att människor sysslar med idrott. Under arbetet har jag fantiserat om hur det vore ifall djur sysslade med idrott. Kanske var det den omgivande skogen som först fick mig att tänka på det – hur vore det om djuren använde anläggningen?”

Läs mer: http://www.lisajonasson.com/