Hanna Hedman
Titel: Thuja & Fungi
Plats: Sandstugans LSS-boende
Uppfört: 2020
Material: Skulpturserie i corténstål

”Thuja & Fungi är två skulpturer i rostat stål som kan brukas och aktiveras. Båda verken inspireras av växtlighet och erbjuder en ingång till en verklighet där ”Thuja” lika mycket som det fortfarande är ett funktionellt skåp med hyllplan och dörrar som går att öppna och stänga, vill vara en växt som blir ett med sin omgivning och vegetationen runtomkring. Skåpets form kommer från barrträdet ”Thuja occidentalis” även kallat ”livsträd” på grund av de förmodade medicinska egenskaperna hos trädet. ”Fungi” är en grupp pallar placerade bredvid varandra som också gärna iklär sig formen av svampar som växer ur marken.”

Hanna Hedman