Jacob Dahlgren

Titel: Togetherness
Plats: Förskolan Vallmon
Uppfört: 2020
Material: Lackerat stål

”Denna gestaltning kan ses som en tredimensionell teckning på gården, en teckning som bara är ett förslag på riktning och rörelse. För varje böj i skulpturen finns en som går åt ett annat håll. Det är en evigt föränderlig form. Skulpturen är menad att upplevas fysiskt.

I mitt konstnärskap finns det alltid ett element av det sociala. Mina abstrakta verk ska inte bara finnas till som en sluten form eller estetisk kommentar, de ska också få vara en plats för upptäckter.”

Jacob Dahlgren