Martin Karlsson

Titel: Tumba
Plats: Dagrum och vardagsrum, kök, entré, äldreboendet Silverkronan, Tumba
Uppfört: 2008
Material: 77 verk; målningar, teckningar, skulpturer och objekt

Den konstnärliga gestaltningen på äldreboendet Silverkronan är en verksamling bestående av 77 verk; målningar, skulpturer, teckningar och objekt. Samtliga verk föreställer miljöer i och kring Tumba sommaren 2008. Tillkomsten av samlingen och dess titel ”Tumba” har inspirerats av den välkända konstnären Sven X-et Erixsons (1899–1970) så kallade Tumbaverk. Det är målningar som han gjorde under 1920-talet och som anses vara viktiga vittnesskildringar av hur Tumba såg ut förr.

Foto: Martin Karlsson