Carina Gunnars / Anna Kindgren 


Titel: Urbana Scener 
Plats: Biblioteket, Tumba gymnasium, Tumba 
Uppfört: 2007
Material: Scen i trä med regelverk av aluminium, handmålad dansmatta, tapet, belysningsramp, utsågade och bemålade siluetter i trä, dekor i slagmetall 

En ramp med en integrerad scen. En backdrop. Tre svävande siluetter mellan pelare och fönster. Scenbelysning. Botkyrka och Tumba gymnasium med sin rikedom av mänsklig erfarenhet, har möjlighet att speglas i de uttryck en scen kan användas till. Mönstren på golv och vägg, rampen/scenen och capoeirafigurerna, som avtecknar sig mot en föränderlig himmel, är alla exempel på hur undervegetativ aktivitet kan bli det gällande. 

 Mer information: http://akcg.org/urban-scenes/