Unfinished Histories 

12 mars – 27 augusti 2022
Botkyrka konsthall 

Unfinished histories var en utställning som ville synliggöra en komplex relation till historien, så som den träder fram genom minnen, tolkningar och hörsägen. Matti Aikio, Filippa Arrias, Seher Uysal och Ulla West utforskade detta genom sina verk olika ingångar till historieskrivningar, arkiv och berättelser.

 

Text från utställningen:

Matti Aikio, Filippa Arrias, Seher Uysal och Ulla West  

Curatorer: Abir Boukhari och Anneli Bäckman 

Utställningen Unfinished Histories synliggör en komplex relation till historien, så som den träder fram genom minnen, tolkningar och hörsägen. Historier som aldrig står stilla eller når ett slut men som påverkar vilka vi är och den värld vi lever i. Vi söker oss in i dessa mångtydiga landskap av berättelser som formats utifrån olika perspektiv. Vad har trängts undan eller glömts bort? Och kan det vi hittar förändra vår blick på framtiden? Det verkar som att vi inte kan leva utan en historia.   

I utställningen visas verk av fyra konstnärer vars arbeten utforskar olika ingångar till historieskrivningar, arkiv och berättelser: 

I Filippa Arrias serie av målningar och teckningar söker konstnären efter en familjehistoria som tar sin början i Surinam, ett land djupt inbäddad i en kolonial historia, vilket reflekterar befolkningen vars rötter sträcker sig över hela världen. Genom upphittat arkivmaterial, onlinekällor och egna föreställningar om släktingars liv och öden utforskar konstnären hur identitet formas av vår historia.  

Matti Aikios arkiv är en pågående process där konstnären lyfter ett samiskt perspektiv i kampen mellan urfolks relation till naturen, och nationalstaters definition av naturen som antingen något upphöjt, som bör bevaras, eller nyttjas för ekonomisk tillväxt. En konfliktfylld historia som i dag möts i rovdjurspolitik och markexploateringar. Den multimediala installationen tar formen av ett omfattande kollage där muntliga berättelser och kunskap vävs samman med reflektioner och bildar ett samtal om urfolks självbestämmande.     

Kan urbana myter och rykten påverka sättet vi ser på en plats? Seher Uysals videoverk tar avstamp i en legendariskt kall vinter år 1954 då Bosporen i Istanbul frös till is och enligt det kollektiva minnet möjliggjorde för folk att kunna gå tvärs över sundet till andra sidan. Genom arkivmaterial och berättelser undersöker konstnären hur hörsägen som cirkulerade på den tiden än idag påverkar minnet av en plats.  

Minne och text vävs samman i Ulla Wests textbaserade verk. I den skrivande akten framträder historien, men läsbarheten utmanas av de många lager av perspektiv och positioner som flätas samman. En familjehemlighet ligger gömd bland rykten som bildar alternativa historier. Men vad är sant och vad är falskt? Konstnärens arbete är en process att skriva är att fylla i tomrummen mellan det som har berättats och det som är dolt. 

I anslutning till utställningen dyker vi även ned i Residence Botkyrkas många arkiv som rymmer mer än tio år av konstnärliga processer och projekt, och bildar en pågående historia som tar sin början i en lägenhet på Krögarvägen 26 i Fittja, och vidare ut i det offentliga rummet.

Ett urval från arkivet, artists’ books och annat material, visas Botkyrka konsthalls arkiv och ramas in av interiören från Residence Botkyrkas lägenhet, som konstnärerna Birger Lipinski & Laercio Redondo tog fram under sin vistelse år 2011.  

I vår lanseras även Residence Botkyrkas onlinearkiv, en lista över konstnärer som vistats i programmet och varit ”artists-in-residence” sedan 2010, och en digital plattform för pågående processer och projekt som för programmet in i framtiden.   

Fittjakökets kokbok är ett annat levande arkiv som har uppstått i ett gränsöverskridande fält där konstpraktiker kopplade till mat och odling möter ett lokalsamhälle. Den första upplagan av kokboken samlar recept och berättelser, och både nya och gamla samarbeten som vi möter i olika program. 

 

Grafisk design: Johnny Chang