Residence Botkyrka: Matti Aikio (Sápmi/Finland)

I Botkyrka konsthalls arkiv visas nu en videoinstallation av konstnären Matti Aikio (Sápmi / Finland). Det är ett urval av konstnärens filmer som på olika sätt belyser samers situation i gränslandet mellan renskötsel, rovdjurspolitik och relationen till landet och markerna.

Matti Aikio har spenderat vintern i Residence Botkyrkas program. I sitt konstnärskap undersöker Matti hur urfolk och icke-urfolk förhåller sig till naturen. Han anser att nationalstater ofta behandlar naturen som något som befinner sig bortom deras livsmiljö; antingen som en resurs som kan exploateras eller som något upphöjt som måste bevaras. Urfolk har ett annat synsätt. I deras perspektiv är naturen en del av en större helhet, där de värnar om att en mångfald ska få finnas och frodas. Han upplever att den här skillnaden i hur vi ser på naturen, är anledningen till att konflikter uppstår mellan urfolk och nationalstater.

I filmerna får vi ta del av berättelser som rör samernas traditionella näring, renskötseln, och dess utmaningar i dagens samhälle, men även begreppet ’nomadism’ utifrån samers sätt att se på naturen, hemmet och platsen.

Matti Aikio (f. 1980) har en MFA från konsthögskolan i Tromsø, Norge. Han arbetar i olika media som film, foto, ljud eller installation. Vid sidan av konstnärskapet bedriver han renskötsel i samebyn Vuotsi i norra Finland.

Programmet är en del av Residence Botkyrka och stöds av Botkyrkabyggen och nordisk kulturkontakt.

Residence Botkyrka är Botkyrka konsthalls vistelseprogram för konstnärer i Fittja. Under 2020 firar programmet 10 år vilket uppmärksammas med återblickar i arkivet, program och utställningar.