Emma Dominguez Martinez

Konstnär född och uppvuxen i Alby, Botkyrka.

”För mig är min konst kamp och frihet. Jag inspireras av platsen som jag växte upp i, av min familj och av berättelserna jag har nära. Ibland är jag i kamp för att få göra min konst i frihet, ibland handlar den om kamp. Men jag tror på konst som en helande kraft och att den har kraften att förändra. Med min konst försöker jag ifrågasätta givna strukturer, rum och platser och vilka som får ta plats och höras i dom. 
 
Verken som jag ställer ut i Botkyrka konsthall är en del av mitt examensarbete från Konstfack. Jag har försökt undersöka ’hur en plats kan lämna spår på våra kroppar?’ ’Och vilka ärr blir vittnen för samhällets våld?’ 
Forskning visar att platsen du bor på ger en indikation om din sociala status och hur det i sin tur påverkar din livslängd samt fysiska och mentala hälsa. Verket ’Om plats, exil och ärr’ är min mammas berättelse. 
 
Utöver verket som ställs ut arbetar jag vidare genom en konstaktion som heter ‘Mödrar möter jurister’. Jag har skapat ett open call för jurister och juriststudenter som i sin tur har ställt upp och kommer att stötta kvinnor och ickemän från förorten i sina överklagan till försäkringskassan. Vi träffades för första gången på torsdag den 30e Juli och kommer under hösten att erbjuda det juridiska stödet till Mödrarna”.


 

Emma Dominguez är konstnär med examen från konstfack. Hon förvandlade sin soloutställning till en kollektiv utställning, en takeover av konstfacks Vita Hav tillsammans med 25 andra konstnärer. Emma jobbar ofta kollektivt och hennes arbete tar ofta avstamp i ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum.

Foto: Maryam Dinar