Entrén

Botkyrka konsthall ligger i samma byggnad som Fittja bibliotek och entrén är ett gemensamt utrymmer. Här ligger Fittjaköket och det är här du först möter våra konsthallsvärdar.

I entrén kan du slå dig ned med en bok eller tidning eller delta i någon av alla aktiviteter som pågår här varje vecka. Både Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek har programverksamhet här för alla åldrar. Konsthallen har bland annat öppen verkstad för barn varje vecka; Skapa med Luz.

I entrén anordnar vi också panelsamtal, författarträffar, releasefester, tillfälliga utställningar och andra aktiviteter.