Arkiv: Resvägar in i framtiden

Labyrint & Arkivet är ett nytt rum i Botkyrka konsthall i Fittja där återblickar, idéer och framtida projekt möts.

Medverkande konstnärer:
Paula Urbano
Nisrine Boukhari
Muhammad Ali
Khaled Ramadan
Pia Sandström
Esme Bulduk & Zeliha Agrali

Curator: Abir Boukhari.

Abir Boukhari, curator och grundare av AllArtNow, spenderade sex månader i Residence Botkyrka i Fittja år 2016, och har sedan dess samarbetat med Botkyrka konsthall.

I hennes senaste projekt, har hon intresserat sig för ”arkivet” som ett sätt att förstå det kreativa flödet som uppstår på en plats. Hon har dykt ned i Residence Botkyrkas arkiv och gjort ett urval av konstverk som producerats innan, under eller efter konstnärers vistelser i Fittja, och även inkluderat verk som på olika sätt tar avstamp i de många lager av historia och erfarenheter som finns här – och visar på möjliga resvägar för framtiden.

AllArtNow anses vara det första samtidskonstcentret i Damaskus, men har sedan 2012 befunnit sig i ett nomadiskt tillstånd och samarbetat med olika institutioner runt om i världen.

LABYRINT

Labyrint är Botkyrka konsthalls plattform för konst i bokform. Här finns en unik samling med artist’s books och en historia av utställningar och pedagogiska program som sträcker sig från 2006 till i dag. Pia Sandström & Andreas Berthling har skapat en ny rumslig form för Labyrint, en plats där besökare kan utforska konst i bokform och inspireras till att skapa egna verk.

Botkyrka konsthalls trettioåriga historia och enorma arkiv har nu blivit ett pågående arbete med att upptäcka, lyfta fram och följa upp konstprojekt, konstverk och idéer som har tagit form under åren. Här finns möjlighet att utforska det som har varit och skapa sammanhang där nya berättelser kan växa fram. Arkivets design har skapats av konstnären Kamen Zlatev.

Bild / image: ”Här och där” / ”Here and there” (still from film) av / by Paula Urbano