Arpilleras utställning med Fittja syjunta

Torsdag 30 maj, kl 17–19
Entrén i Botkyrka konsthall / Fittja bibliotek

Fittja syjunta har under våren arbetat med en broderiteknik från Chile som kallas arpillera. Arpillera är det spanska ordet för säckväv vilket är det material som används för att montera broderierna på.

Under Pinochetdiktaturen 1973 – 1989 var denna typ av broderi ett sätt att berätta om vardagens förtryck, men också glädjeämnen. Broderier kunde passera genom den hårda censuren och ibland även nå en publik utanför Chile.

Fittjas syjunta har arbetat med att brodera var sitt minne i en arpillera, varje arpillera har gjorts till en ”tavla” som de ska ställa ut tillsammans med sin berättelse.

Syjuntan är ett samarbete mellan Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek.