Välkommen på vernissage!

”Åsikter och insikter”

Kerstin Gezelius, konstpedagog på Botkyrka konsthall har tillsammans med en grupp kvinnor från Botkyrka folkhögskola skapat Artist books utifrån samtal om erfarenheter och värderingar.

”Vi skapade porträtt av kvinnor vi har varit, kvinnliga förebilder, och eller kvinnor som betytt mycket för mig i mitt liv”, säger Kerstin Gezelius.

I samtalen diskuterades vad man anser vara en stark kvinna. Att gå emot fördomar, kämpa, våga och vilja förändra.

”Utifrån våra egna erfarenheter har vi samtalat, prövat egna synsätt och åsikter och nya insikter har kommit fram”, berättar Kerstin.

Projektet avslutades förra veckan och den 9 april är det vernissage i skolans foajé.

Alla är välkomna!

Kerstin Gezelius (mitten) tillsammans med deltagare från Basgrupp årskurs 2 från Botkyrka folkhögskola.