AURA

AURA
6 juli–7 oktober 2023
Botkyrka konsthall

AURA var ett växande interaktivt allkonstverk där barn och unga skapade utifrån frågan: Vad får dig att må bra? Inspirerade av barnkonventionen ville konsthallen stötta barnens konstnärliga ledning genom att låta barn och unga ta över konsthallen och bjuda in till en utställning som skulle skapas kollektivt.


Texter från utställningen:

AURA öppnar den 6 juli med sommarlovsaktiviteter, fritt skapande och olika program för alla åldrar och avslutas med en konstfest den 7 oktober.

Först ut är Junior Residence, Botkyrkas feriepraktikanter, som just nu arbetar med ramverket till utställningen och bygger om hela konsthallsrummet till en kreativ plats där ett allkonstverk ska skapas och fortsätta att växa under hela sommaren och in i hösten.

AURA tar avstamp i Barnkonventionens artikel 31 som lyfter barns rätt till vila, fritid och att ta del av det konstnärliga livet. Barnen har inte bara rätt att konsumera kultur, utan också att producera.

”Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna att vara med i utställningen och hoppas att den kan inspirera fler till att vara kreativa. Den del av barnkonventionen som beskriver barns rätt till att fritt delta i det konstnärliga livet är väldigt viktigt för oss och med den här utställningen kan vi öppna för att alla barn som vill ska kunna vara med. Jag hoppas att det blir en glädjefylld upplevelse för besökare i alla åldrar”. Miriam Andersson Blecher, konsthallschef i Botkyrka konsthall.

Under våren frågade konsthallen 200 barn från förskolan, skolklasser och barn som vistas i lokalerna på eftermiddagarna “Vad får dig att må bra?”. De svar som vi har fått in använder just nu Junior Residence som inspiration för hur rummet kommer att se ut. När Junior Residence tar slut är det upp till de barn och unga som vistas i konsthallen eller är med på sommarlovsaktiviteterna att fortsätta bygga vidare på ett allkonstverk. Under hösten kommer även förskolor och skolor i Botkyrka kunna besöka utställningen.

”Inför Aura har vi bett barn i olika åldrar rita och skriva vad som får dem att må bra. Det har varit grunden för våra feriepraktikanter som tolkat barnens tankar till stora interaktiva skulpturer. Nu bjuder vi in barn och unga att fortsätta bygga och måla i detta enorma allkonstverk. Att med sitt skapande berätta vad som får dem att må bra”. Kerstin Gezelius, konstpedagog i Botkyrka konsthall.