Botkyrkabor

Journalisten Josefin Branzell Hertz och fotografen Carlos Zaya har porträtterat människor i Botkyrka som delar med sig av sina personliga livsberättelser på temat kamp. Det är berättelser från olika skeenden i livet som berör drömmar, flykt undan krig, upplevelsen av kärlek vid första ögonkastet eller kampen för att bygga ett tryggare samhälle.

”Botkyrkabor” är även en bok. Projektet har fått stöd av Kretativa fonden.