NOCTURNE II/ ROSERSBERG

Kuben i Fittja är en märklig plats. En oansenlig byggnad på en parkering, en försluten kub med endast en ingång. Inuti upplever jag volymen som större än utsidan, kylan och den 7 meter höga takhöjden skapar en nästan katedralliknande känsla. Fladderekot förstärker känslan av rymd och tomhet och när dörren är stängd hörs ingenting från världen utanför. Mitt på en parkering i en Stockholmsförort befinner jag mig plötsligt någon helt annanstans.

Jag såg möjligheten att arbeta med en miljö och en estetik som står i tydlig kontrast till miljonprojektens arkitektur utanför. Sedan 2010 har jag dragits till fragment och planlösningar från äldre kulturer och olika religiöst laddade platser. Jag har byggt upp tempel, portar och labyrinter som horisontalt eller vertikalt placerade har skapat miljöer – eller snarare – tillstånd. I Kuben arbetar jag med ett elektroluminiscensljus/thinlight där jag från en 1800-talsritning av en tempelfasad från Rosersberg tecknar ett tempel längs en av väggarna inuti den mörklagda kuben. Sex stycken tre meter höga pelare erbjuder betraktaren olika ingångar eller utgångar. Omsluten av mörker är den intensivt cyanblå ljustråden det enda som leder betraktaren. Vid vernissaget och några ytterligare tidpunkter kommer jag att genomföra ett performance för att aktivera ljusverket. Jag använder mig av en historisk gestalt hämtad från fornegyptisk mytologi. En gestalt som hornbeklädd utför en stram ritual i mörkret, för att sedan försvinna. Kvar återstår ett glödande tempel, öppet för betraktaren att träda in i.”, Cecilia Ömalm, konstnär.

Cecilia Ömalm är autodidakt förutom kortare fotoutbildningar vid Gotlands Läns Folkhögskola samt International Center of Photography. Med äldre arkitektur som utgångspunkt sammanfogar och återanvänder Cecilia Ömalm historiska fragment och skapar nya rumsliga miljöer: två- såväl som tredimensionella. Hon arbetar med material och tekniker såsom digitala tryck, fotografi, stål, betong, gips, laminat, elektroluminiscensljus och performance. Platsspecifika verk finns på Jan Stenbecks torg i Kista, Vallentuna kulturhus/bibliotek, Restaurant Riche, Stockholm, samt Taverna Brillo, Stockholm. Cecilia Ömalm är representerad av Galleri Christian Larsen och finns i samlingar hos Moderna Museet, Statens Konstråd, Västerås Konstmuseum, The New York Kunsthalle samt i privata svenska och utländska samlingar.

UTSTÄLLNING:
Kuben, Fittja

CURATORER:
Joanna Sandell
Anneli Bäckman