DE HYSTERISKA OCH HISTORISKA ANNALERNA:
ARKIVET BLEV KÖTT

// For english and spanish info please scroll down //

21 januari–4 februari 
Botkyrka konsthalls arkiv

Vernissage: lördag 21 januari, kl 14–17 (introduktion och performance kl 15)

Det peruanska feministiska konstnärskollektivet Hysterix gör om Botkyrka konsthalls arkiv till ett processbaserat rum baserat på gruppens erfarenheter av den strukturella raderingen av deras dokumentation, namn, historia, känslighet och kroppar. De drar en parallell till utraderandet och tystandet av historier/hysteri som stör systemet. Ett tystande som inte bara gäller kunskap, utan även olika former för kunskapsproduktioner.

Hysterix består av konstnärerna Angélica Maria Chávez Cáceres, María Cecilia Aliaga Rejtman och Rossana Paola Mercado-Rojas. I januari är de residence-konstnärer i Residence Botkyrka.

”Vi använder dessa luckor i ”historien” som utgångspunkter för att utveckla estetiska strategier baserade på material förknippade med osäkerhet, föroreningar, det banala, det osmakliga, skräp, det billiga, det vardagliga, det sjuka och det smutsiga. Vi ifrågasätter också det akademiska arkivet som den enda källan till tillförlitlig kunskap. I slutändan är dessa raderingar inte slumpmässiga, utan ett svar på politiska intressen relaterade till maktstrukturer.”

Hysterix är residencekonstnärer i Residence Botkyrka under januari 2023.

 


ENGLISH

The Hysterical and Historical Annals: Archives Made Flesh

21 January – 4 February 2023
The Archive in Botkyrka Konsthall

The Peruvian feminist artists collective Hysterix is presenting a processual space, based on the experiences of systematic erasure of their documentation, names, histories, sensibilities and bodies:

We make a parallel with the erasure of historical silencing of histories/hysterias that erupt the system. Not only data but also forms/methods of knowledge production have been erased. We are filling these absences/gaps.

Taking ”History” as a starting point, we develop aesthetic strategies based on materials associated with precariousness, pollution, the ordinary, bad taste, junk, cheap, domestic, sick, dirty. We also question the academic archive as the only reliable source of knowledge.

These deletions and erasures are not accidental but a response to political interests related to power structures.

Hysterix are artists-in-residence in Residence Botkyrka in January 2023.


ESPAÑOL

Hysterix en Botkyrka Konsthall – 21 de Enero al 4 de Febrero 2023

Las Anales histéricos e históricos: Archivos hecho carne

Este espacio procesual parte de las experiencias de la colectiva Hysterix con el borrado sistémico – de su documentación, nombres, historias, sensibilidades, cuerpos. Hacemos un paralelo con un borrado silenciamiento histórico de historias/histerias incómodas al sistema.

No solo se han borrado datos sino también formas/métodos de producción de conocimiento. Hemos tomado estas ausencias/huecos en “la historia” como puntos de partida para desarrollar estrategias estéticas en base a materiales asociados a precariedad, polución, lo corriente, el mal gusto, el deshecho, lo barato, lo doméstico, lo enfermo, lo sucio. También cuestionamos el archivo académico como única fuente de conocimiento fidedigno, y finalmente, estos borrados no son casuales sino que responden a intereses políticos relacionados al grupo de poder.