Det som kan beskrivas kan också ske

“Vi är fem konstnärer som arbetar alla med en tematik som på olika sätt berör platsens betydelse i relation till människorna som bor där. Eller mer specifikt: förhållandet mellan kropp och rum och idéer om arkitektur som en social produkt. Och hur vi påverkas av det arkitektoniska rummet, samt relationen mellan formellt och informellt skapade rum.” 

ATT VARA I FITTJA / INTE VARA I FITTJA 
Genom perioder av både närvaro och frånvaro, ett in- och utzoomande av platsen, har konstnärerna försökt att bilda sig en uppfattning av Fittja. De har haft två vistelser i residence-lägenheten på Krögarvägen. 

Under sina besök i Fittja har de träffat medborgare, stadsplanerare och forskare, folk med makt och de som berörs av den. Genom att ha fått uppleva gatorna, affärerna, de öppna fälten, människorna och alla samtal som för dem var nya, har de utvidgat sin mentala karta över världen vilket även påverkat de föreställningar de haft om de platser som de själva kommer ifrån. 

“Vi ser oss själva som ”outsiders” eller gäster på den här platsen, och våra arbeten som helt och fullt subjektiva.” 

TIDIGARE FRAMTIDER OCH FRAMTIDA FRAMTIDER
Fittja föddes ur en vision, en dröm om en ny ljus framtid, och dess nuvarande tillstånd präglas återigen av nya visioner med nya bebyggelser och ”lyft” för området, ett ”People’s Palace”. I linje med den här andan, presenterar konstnärerna olika ”förslag” på verk som kan genomföras i ett framtida sammanhang. Förslagen utgår från Fittja men berör ett mycket bredare spektrum av frågeställningar.  

Konstnärer: Dominic Stevens, Jorun Kugelberg, Elaine Reynolds, Mattias Åkeson och Ewa Axelrad i samarbete med Steve Press.  

För att markera slutet på utställningen ”Det som kan beskrivas kan också äga rum” arrangerades ett symposium (konferens) om specifika teman kring förhållandet mellan kropp och rymd, idéer kring arkitektur som en social produkt, hur arkitekturutrymmet utövar kontroll och förhållandet mellan formellt och informellt skapat utrymme , mellan varaktighet och kortvarighet. 

OM LOCIS
Locis är ett samarbetsprojekt mellan Leitrim County Council Arts Office i Irland, Centret för samtidskonst i Torun, Polen samt Residence Botkyrka och Botkyrka konsthall. Locis och Residence Botkyrka bjöd in den irländske arkitekten Dominic Stevens att leda en workshop tillsammans med 4 konstnärer från Polen, Irland och Sverige, under sommaren 2013. 

PARTNERS:
Leitrim County Council, Irland, The Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Torun, Polen. 

SUPPORT:
EU:s kulturprogram