Filmvisning i arkivet

Botkyrka konsthalls 30-åriga historia är utgångspunkten för ett pågående arbete med att lyfta och följa upp projekt, konstverk och idéer som har tagit form under åren.

Hur kan ett arbete med arkiv som konstnärlig metod och berättandeteknik se ut, och vad kan arkivmaterial säga om vår samtid och framtid?

Abir Boukhari och All Art Now’s arbete med skildringar av migration inom samtidskonsten är först ut, under denna visning tittar vi på tre filmer och samtalar om vilka tankar de väcker.

Vi bjuder på popcorn och te!

Datum: 20 juni och 18 juli
Tid: kl. 14-16