Finissage för Unfinished Histories

Lördag 27 augusti, kl 11–16 (performance kl 14)

Välkomna till utställningens sista dag som bjuder på ett performance i anslutning till verket Ofullständigheter med konstnärerna Ulla West och Maria Miesenberger. Minne och text vävs samman i Ulla Wests textbaserade verk. I den skrivande akten framträder historien, men läsbarheten utmanas av de många lager av perspektiv och positioner som flätas samman. En familjehemlighet ligger gömd bland rykten som bildar alternativa historier. Men vad är sant och vad är falskt? Konstnärens arbete är en process att skriva är att fylla i tomrummen mellan det som har berättats och det som är dolt.

Utställningen Unfinished Histories synliggör en komplex relation till historien, så som den träder fram genom minnen, tolkningar och hörsägen. Historier som aldrig står stilla eller når ett slut men som påverkar vilka vi är och den värld vi lever i. Vi söker oss in i dessa mångtydiga landskap av berättelser som formats utifrån olika perspektiv. Vad har trängts undan eller glömts bort?

I utställningen visas verk av Matti Aikio, Filippa Arrias, Seher Uysal och Ulla West.
Curatorer: Abir Boukhari och Anneli Bäckman.

Foto: Hanna Ukura