Fittja Open 2011

En utställning kring det Stockholm och den värld vi gemensamt delar

…pizza, Brooklyn, irländska sånger, chilenska rötter och svenska jordgubbar…  

Att dela personliga berättelser, sånger, recept och vardagliga råd är ett steg bort från en alltmer likgiltig inställning till samhällsdeltagande. Det är de små detaljerna som blåser nytt liv i den offentliga debatten.  

Många av konstnärerna i Fittja Open 2011 befann sig någonstans i den konstnärliga processen runt ateljéprogrammet Residence Botkyrka. En del av konstnärerna hade redan avslutat sin vistelse och presenterade det verk som skapades under tiden i Fittja. Andra befinn sig mitt i ett längre arbete och delade med sig en del i arbetsprocessen. Gemensamt för samtliga konstnärer i utställningen var ett processinriktat arbete. 

Konstnärer: Katja Aglert, Helena Byström, Ulrika Gunnarsdotter, Kalle Hamm, Phil Hession, Sasha Huber, Dzamil Kamanger, Jaana Kokko, Birger Lipinski, Isabel Löfgren, Pangea design, Laercio Redondo, Petri Saarikko, Elisabeth Subrin och Paula Urbano. 

Curatorer: Finbar Krook Rosato, Joanna Sandell och Paola Zamora