Fittjaköket + FörOrten

En ny mötesplats för konst, mat och arkitektur i Fittja.

 

Under Fittjafestivalen 2015 invigdes en ny mötesplats för konst, mat och arkitektur i Fittja. Fittjaköket + FörOrten öppnades i ett par containrar som omarbetats till kök och projektrum och blev en del av Botkyrka konsthalls program som tog form i Fittja tills dess att en ny konsthall skulle byggas. Platsens form och innehåll skapades i samarbete med boende, föreningar, skolor, konstnärer, arkitekter, kockar, lokala och inbjudna aktörer. Tillsammans tog vi oss an frågan om vad en konsthall i Fittja kunde vara. 

Idén om en social plattform med konsten som katalysator har vuxit fram ur Residence Botkyrkas program på Krögarvägen. Här har internationella konstnärer, arkitekter och kockar periodvis bott och verkat utifrån platsen Fittja och skapat olika former av konstprojekt tillsammans med boende och föreningsliv. Genom dessa möten har idéer om en framtida mötesplats för konst, mat och arkitektur fötts. 

Under invigningen kunde alla besökare, bland annat, ta del av workshops i kryddblandningar, en kollektiv väggmålning på den nya containern, samtal om hur mötesplatsen Fittjaköket + FörOrten kan aktiveras i framtiden, fredagsmys med popcorn-workshop, en gästföreläsning live från Jaffa. 

 

MEDVERKANDE:
Giovanni Naves, kock/konstnär, Julia Adzuki, konstnär, Cooking Sections, konstnärer, Kelly Tsipni-Kolaza, gäst-curator i Residence Botkyrka, Studenter från KTH-Arkitkurskolan, Elever från Fittjaskolan, Kerstin Gezelius, konstpedagog, Saadia Hussain, konstpedagog, Anne Pfennig, gäst-curator i Residence Botkyrka, Katrin Behdjou Arshi, curator. 

GRAFISK FORM:
Aron Kullander-Östling 

MED STÖD FRÅN:
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse 

SAMARBETEN:
Fittjaskolan, KTH Arkitekturskolan, CuratorLab, Konstfack.