For every silence there is a void...

…urval av Margarida Paivas videoverk.

Videoverken visar fiktiva berättelser eller situationer med teman som minne, förlust, eller flykt. De korta filmerna utgår ofta från en karaktärs kamp med att övervinna sina egna, mentala eller fysiska, barriärer. 

Margarida Paiva är ursprungligen från Portugal men är sen flera år baserad i Oslo, Norge. 

Programmet är ett samarbete med AllArtNow och en del ”Developing Nordic Cities” som stöttas av Nordisk Kulturkontakt. 

Filmer: 

Traversings (2017)
3 filmer som är 3 minuter vardera (varje film visas i ett separat rum/projektion)

The Day I Wasn’t There (2014)
12 minuter