FÖRELÄSNING OM RÖRELSEJURIDIK MED RAMI AL-KHAMISI

Måndag 14 september, kl 18.
Botkyrka konsthall i Fittja, samt online via live-stream på eventsidan.

Emma Dominguez arrangerar en föreläsningsserie med tema juridik och överklagandeärenden till försäkringskassan. Vi bjuder in föreläsare från Akademin för rörelsejuridik, experter inom socialrättsbalken samt forskare för att prata om rasismens påverkan på fysisk och psykisk hälsa.
Efter föreläsningsserien startar en juridikcirkel tillsammans med mödrar. Jurister anmäler sig ideellt för att hjälpa kvinnor med sina överklagan till försäkringskassan.

 

Hösten 2015 publicerades rapporten Rörelsejurister: Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister. Rapporten introducerade rörelsejuridiken i en svensk kontext och redogjorde för behovet av nya jurister. Fyra år senare finns det anledning att fördjupa samtalet om juridikens förhållningssätt till politik, och hur rörelsejuridiska verktyg kan användas som ett led i en bredare kamp för social rättvisa.
Efter föreläsningsserien startar en juridikcirkel tillsammans med mödrar. Jurister anmäler sig ideellt för att hjälpa kvinnor med sina överklagan till försäkringskassan.

 

ANMÄLAN KRÄVS!
Vill du komma på föreläsningen ska du skicka ett mail till botkyrkakonsthall@botkyrka.se med ditt namn och meddela att du vill närvara. Max. 20 platser. Först till kvarn gäller.
LIVESTREAM AV FÖRELÄSNINGEN:
Vi möjliggör för alla som vill ta del av föreläsningen att kunna göra det på distans via vår livesändning. Du kommer även att kunna ställa frågor till föreläsare och paneldeltagare genom live-funktionen.
RESTRIKTIONER OCH SÄKERHET:
Vi vill att alla ska känna sig trygga i våra lokaler och har för tillfället begränsat antal deltagare i våra fysiska programpunkter till max. 20 deltagare. Vi håller avstånd och det finns handsprit i våra lokaler. Vid minsta sjuksymptom ber vi dig att stanna hemma.

Föreläsningen görs i samverkan med Akademin för rörelsejurister och ABF Botkyrka-Salem.