Har du dukat bordet?

Konstfack ställer ut i Fittjaköket

Utställningen är ett resultat av ett samtal mellan elever från programmet Smycke & corpus: Ädellab på Konstfack och elever från St Botvids Gymnasium kring mat och matvanor. Med samtalet som utgångspunkt har Konstfack-eleverna vidareutvecklat idéer och koncept som kretsar kring mat och dryck.

Resultatet är corpus-objekt och installationer, som visas i Fittjaköket på Botkyrka Konsthall 28-30 okt.

Vad är då corpus? Området för corpus har traditionellt innefattat silversmide, metallobjekt för “det dukade bordet” och andra rituella sammanhang. Men vad är corpus idag? Detta projekt är ett försök att uppdatera och aktualisera corpus-begreppet utifrån samtida matvanor.

Eleverna i årskurs 2 på kandidatprogrammet Smycke & Corpus riktar ett varmt tack till eleverna på St Botvidss Gymnasium för givande och inspirerande samtal.

Foto: Kajsa Falk, Fredagsmys. Marianne Hellman, Precious. Helene Kask, Känslokroppar