Identitet, position och minnen

Alla platser som vi någon gång kallat hem formar och följer med oss – men miljonprogrammens betong bildar fundamentet för vår självkännedom, omvärldens blickar och våra minnen.

Visningen tar avstamp i Emma Dominguez, Ricard Estay och Muhammad Ali’s verk, med foto och rörlig bild som konstnärlig metod och aktivistisk praktik.

Vi pratar om hur en kan använda foto och film för att skapa empati, och avslutas med ett samtal om vilka platser och möten i Botkyrka som format oss.

Datum: 4 juli och 5 september
Tid: Kl. 14.00 – 16.00

”En gång i betongen” av Ricard Estay.
Fotograf: Hanna Ukura.