Intimate walks

Promenader med enskilda besökare.

Det är första gången Chris Leuenberger går på promenader med främmande människor på främmande platser. Men promenaderna genomfördes på liknande sätt som tidigare “Intimate walks”, vilka han började med i Amsterdam 2007. Promenaderna dokumenterades i textform, publicerades på konstnärens blogg och presenterades i utställningen.

Leuenberger är intresserad av omständigheter vilka möjliggör intimitet samt forskning om schamanistiska ritualer. Han använder element av självbiografi, iscensatt terapi och koreografi för att skapa tvetydiga intima erfarenheter som tar itu med maktförhållandet mellan konstnär och publik. Han grundade kollektivet White Horse med Lea Martini och Julia Jadkowski 2007 och är en aktiv medlem i Sweet & Tender Collaborations.

Chris Leuenberger bor och arbetar som frilansperformer och koreograf I Bern, Schweiz. I sitt arbete använder han element av självbiografi, iscensatt terapi och koreografi för att skapa tvetydiga intima erfarenheter som tar itu med maktförhållandet mellan konstnär och publik. Han grundade kollektivet White Horse med Lea Martini och Julia Jadkowski 2007 och är en aktiv medlem I Sweet& Tender Collaborations. Han gästade Residence Botkyrka 2012. 

Läs mer om hur promenaderna tog form:
http://searchingforintimacy.blogspot.se/

 

CURATOR: Kristina Lindemann
SAMARBETEN: Residence Botkyrka, Mångkulturellt centrum & MDTSthlm.
MED STÖD FRÅN: Kulturrådet och Pro Helvetia.